แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 
151 ม. 4 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000             
โทรศัพท์ 043 468 231, 043 468 234 - 35 
โทรสาร 043 468 232 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี  
578 ม.4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000             
042 341 629-30
042 341 629 ต่อ 106            

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย   
323 บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000            
เบอร์โทร. 0 - 4280 - 1093
แฟกซ์. 0 - 2480 - 1128 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย   
บ้านหนองสองห้อง ถ. หนองสองห้อง-ท่าบ่อ  
ต. ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100            
โทรศัพท์: 042-495 077  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   
99 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด  ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 46120             
0-4389-1491                 
0-4389-1492 
     
เลขที่ 8 หมู่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000     
โทรศัพท์ 0-4274-7252-3 
โทรสาร 0-4274-7252
   
บ้านห้วยลึก ถนนอุดร-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042312868-71
โทรสาร 042312877

ศูนย์พัฒนาฝึมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

เลขที่ 299/3 หมู่ 7 ถ.มีชัย ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 
โทรศัพท์/โทรสาร 042-491817