แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 
ตั้งอยู่ 13/1 ม.4 บ้านหนองตาลกาบ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-412394-9           
โทรสาร 035-412400     

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี 
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง  อำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบรี 18190  
โทรศัพท์ 036-236293-5  
โทรสาร 036-236296

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง  
 59 ม.4 ต.เทวราช ไชโย อ่างทอง 14140
035862026-9
035862026-9 ต่อ 105
 
150 หมู่ 3  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-424945   
โทรสาร  036-426948
  
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 
ถ.สายเอเซีย หมู่ 3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 0-368136604          

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เลขที่ 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3536-0631-4 
โทรสาร 0-3536-0635