แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
167 ม. 4 ถ. สงขลา-นาทวี  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
0-7433-6052         
0-7433-6049      

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 
ถ.สวนสำเด็จ  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000             

โทร. 0 7346 0127 
โทรสาร 0 7346 0119

231 หมู่ 8   ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส   96000
โทรศัพท์ 0-7353-2128 ถึง 31  
โทรสาร  0-7353-2129    

ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถ.ยะลา - สายบุรี ต.วังพญา 
อ.รามัน จ.ยะลา 95140  โทร 073 203222 , 073 203223 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล  
 258 ม. 2 ถ. คลองขุด-นาแค  ต.คลองขุด อ.เมือง  จ.สตูล 91000             
โทรศัพท์  0-74723762  
โทรสาร    0-74723763          
                
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  
255 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110  0-7468-2163-6            
โทรศัพท์  0-7468-2163-4    
โทรสาร  0-7468-2164
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 
252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง92000 
โทรศัพท์ 075-570542-5
โทรสาร 075570544