แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี 
113 ม. 10 ถ. เขาวัง-บ้านน้ำพุ   ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3233-7607-9     
      
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สมุทรสงคราม 
ถ.เอกชัย ต. ลาดใหญ่   อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000             
โทร 0 3471 6119 , 0 3471 1284 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สมุทรสาคร   
59/4 บ้านพันธุวงษ์ ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000            
 โทร.. 034879318-20

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  
99/9 ม.7 ต.หนองลาน  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี71120            
โทร 0-3469-5053-6

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  
58 หมู่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 
โทร 0 3247 0391

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 
 135 หมู่5 บ้านป่าแก ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 
เบอร์โทร 0 3420 4700-2
เบอร์แฟ็กซ์ 0 3420 4699

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เลขที่ 311 หมู่ 3 ถนน คั่นกระได-ชายทะเล
ตำบล อ่าวน้อย  อำเภอ เมือง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 3197 - 9
โทรสาร. 0 3260 3201