แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี  

433 ม. 5 กม. 20 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100            
 0-7721-1503                   
 0-7721-1504   
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  
ที่อยู่: 219 หมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
โทรศัพท์: โทร.0-7755-3008-9
 โทรสาร 0-7755-308

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
79 ม. 1 บ้านมะขามเรียง  ถ. นครศรี-ปากพนัง ต. บางจาก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80330           
0-7539-9298-300                

ศููนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
ม.3 ต.ตากแดด อ. เมือง จ.พังงา 82000 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต  

 139 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-273470 - 1 
โทรสาร 076-273473