แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (จังหวัดลำปาง)
 ต.ปางแสนทอง อ. เมือง จ. ลำปาง 52000             
 0-5421-8642                 
      
493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000 
โทร. 0-5446-6003-4
โทรสาร. 0-5446-6005    

818 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053152043 
โทรสาร 053152049 

FacebooK
129 ม. 10 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000              
0-5353-7698                   
0-5353-7696 
    
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
 335 ม.3 บ้านศาลา ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่50180              
โทร. 0-5312-1002-3 
โทรสาร. 0-5312-1001

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด แม่ฮ่องสอน  
69 ม.4 บ้านแม่สะกึด  ถ.แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน58000             
โทรศัพท์ 053686051-3,053613252