แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่น 81 ภาครเรียนที่ 1/2558

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่น 81 ภาครเรียนที่ 1/2558 
เปิดเรียน 20 กรกฎาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2558

วิชาที่เปิดสอน
นวดประคบสมุนไพร กระโปรงเบื้องต้น การซอยผมดัดผม ตัดผมชายระดับ1 ขนมอบประเภทคุกี้และเค้ก การขับร้องเพื่อนันทนาการ กีตาร์โฟล์คซอง ลีลาศ งานเพ้นท์เบ็ดเตล็ด เทคนิคงานเพ้นท์การร์ตูน การบัญชีธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบกำลังรถยนต์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรการเรียนได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 032488058
เว็บไซต์: www.phetpoly.ac.th

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการผลิตเห็ดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (ฟรี)


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการผลิตเห็ดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์

วันเวลาสถานที่ในการอบรมสัมมนา
อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
เวลา 08:30 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 305 (ห้องละอองฟ้า)
อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกรุณาโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา ที่หมายเลข 02-942-8629 ต่อ 1223 (คุณปรัชสิญา) หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-561-1970
หรือทางอีเมล์: ifrpyn@ku.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลสัมมนา

Easy Design By SolidWorks (สัมมนาฟรี )

"ทำไงดีหนอ...ถึงจะเป็นผู้นำทางธุรกิจได้" นี่อาจเป็นคำถามที่ใครหลายคนอาจเคยรึพึงรำพันด้วยความหนักอกหนักใจมาแล้ว ยิ่งถ้าเราผลิตเร็วขึ้น ต้นทุนลดลง และตรงใจผู้บริโภค เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ คุณลองมองเปิดใจให้กว้าง แล้วมองไปรอบๆ แล้วคุณจะพบกับ นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคุณพบกันในงาน AppliCAD Easy Design By SolidWorks

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา เพื่อให้ทราบถึง : Easy Design By SolidWorks
- เรียนรู้โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม SolidWorks
- เรียนรู้ถึงวิธีการลดความผิดพลาดในการออกแบบ
- เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
- เรียนรู้วิธีการเลือกและคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
- ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการออกแบบด้านวิศวกรรม (3D CAD, Simulation,Inspection)


วันเวลาสถานที่ ในการสัมมนา
วันที่ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
สถานที่ : สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ( ชั้น 5 ห้อง A511)
จำนวนที่เปิดรับ : 100 ท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม