แนะนำ ศูนย์เรียนฝึกอาชีพ

หางานราชการ สอบงานราชการ

ข่าวฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เดือนสิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

วันนี้นายอาชีพ ก็มีข่าวการฝึกอบรมวิชาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ของเดือนสิงหาคม 2555 มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ ส่วนสถานที่ฝึกและรายวิชาหลักสูตรจะมีรายละเอียดดังนี้ครับ


  หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
  
ลำดับ
หลักสูตร
ชม.ฝึก
รุ่น
หน่วยงานที่เปิดฝึก
วันที่รับสมัคร
1
การออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
30
3
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
18/08/2555

2
สาขา ๕ มิติแห่งการสื่อสาร
0
2
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
01/08/2555

3
สาขาการบำรุงรักษารถยนต์
90
2
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
14/08/2555


วิธีการ การสมัคร
สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0 2390 0261 – 5 , 0 2390 2212
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :